واحد تعمیرات

آموزشگاه ایران علوم افتخار دارد در سال های گذشته با راه اندازی تعمیرگاه مرکزی فوق تخصصی تلفن همراه و تبلت در طبقه همکف آموزشگاه، خدمات مرتبط با سخت افزار و نرم افزار تلفن همراه و تبلت را به شهروندان محترم ساری و شهرهای اطراف ارائه داده و فضای پشتیبانی خوبی برای کارآموزان فراهم آورده است.

در حال حاضر تمامی پرسنل موفق و مجرب این مرکز، کارآموزان برتر سال های گذشته همین آموزشگاه می باشند که همیشه برایمان باعث افتخار می باشد.