درباره ما

پرسنل آموزشگاه و واحد تعمیراتی ایران علوم افتخار دارد از سال 1383 در زمینه تعمیرات تلفن همراه و آموزش تخصصی آن خدمت گزار هم استانی های عزیز و کارآموزان استان های مجاور بوده و از سال 1391 با برند تخصصی ایران علوم با مدیریت مهندس دانیال لشکری مولف کتاب کشوری تعمیرات تلفن همراه فعالیت خود را بصورت متمرکز و تخصصی پیگیری نماید.

تحصیلات:

کارشناسی برق قدرت - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

سوابق:

  • ده سال سابقه آموزشی تعمیرات تخصصی تلفن همراه و تبلت

  • مولف کتاب کشوری تعمیرات تلفن همراه

  • عضو کمسیون آموزشی صنف ارتباطات و مخابرات شهرستان ساری و کمسیون آموزش شورای اصناف

  • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فناوری اطلاعات وارتباطات شهرستان ساری

  • بازرس هیئت رئیسه اتحادیه صنف ارتباطات و مخابرات شهرستان ساری

  • عضویت در هیئت نظارت سازمان فنی و حرفه ای شهرستان ساری

دانیال لشکری موسس و مدیر آموزشگاه ایران علوم

تحصیلات:

کارشناسی برق قدرت

سوابق:

  • پنج سال سابقه آموزشی تعمیرات تخصصی تلفن همراه و تبلت

  • مولف استاندارد کشوری نرم افزار تلفن همراه و تبلت

  • مولف کتاب تعمیرات تخصصی نرم افزار تلفن همراه

علی امراریان مربی